MikkoPaatero

Saako poliisi lisää rahaa?

Budjettiriihen jälkeen tiedotettiin, että poliisi saa lisää rahaa 34,5 miljoonaa ja vielä lisää n. 10 miljoonaa korvamerkittynä lähinnä terrorismintorjuntaan. Mihin tätä lisäystä verrataan? Ilmeisesti leikkauksia sisältävään kehyspäätökseen muuta en voi keksiä-ei ainakaan tämän vuoden tilanteeseen. Poiminta budjettiesityksestä. Tilinpäätös 2016 730 miljoona euroa -talousarvioesitys 2018 720 miljoonaa euroa. Jos poliisi saisi lisää rahaa, joku voisi kuvitella, että myös toiminnan taso vähintään pysyy ennallaan. Muutama poiminta budjettikirjasta. Poliisin toimintavalmisuaika kiireellisissä asioissa heikkenee keskimäärin tämän vuoden arvioidusta 9,5 minuutista 10.0 minuuttiin. Riikosten selvitystaso heikkenee mm. omaisuusrikoksissa 35,5 %:sta 33,5 prosenttiin. Rikoslakirikosten tutkinta-aika pitenee jälleen 2017 arvioidusta 125 päivästä 130 päivään. Poliisin haltuun saatu rikoshyöty heikkenee 23 miljoonasta 18 miljoonaan. Poliisien määrä  2016 toteutunut 7220, arvio tänä vuonna 7256 ja ensi vuoden tavoite 7200. Nämä ovat siis poimintoja hallituksen esityksestä eduskunnalle vuoden 2018 poliisin budjetiksi.

Vertailuna todettakoon Suojelupoliisin muuutamat luvut. Tilinpäätös 2016 24 miljoonaa-talousarvioehdotus 2018 30 miljoonaa. Henkilötyövuodet 2016 toteutunut 288-2017 arvio 320-budjettiedotus 2018 tavoite 365.

En moiti Suojelupoliisin reaalisesti nousevia määrärahoja-niille on perusteena. On kuitenkin niin, että ihmisten jokapäiväisestä turvallisuudesta vastaa poliisi ja siellä erityisesti paikallispoliisi. Sen mahdollisuudet palvella ihmisiä siis heikkenee. Pidän sitä todella valitettavana, koska kehitys tulisi olla päinvastainen. Tämän lisäksi oudoksun todella budjettiesityksen tiedottamista, mikä näyttää menneen mediaan täysipainoisena.

Eduskunta voi vielä korjata kokonaisuutta, jos haluaa. 

 

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

Toimituksen poiminnat