*

MikkoPaatero

Kaikki blogit puheenaiheesta Saamelaiskäräjät

Saamelaisuus ei saa näyttäytyä riitelynä

Huomenna, helmikuun 6. päivänä, vietetään saamelaisten kansallispäivää.

Saamelaiset mielletään helposti riitelijöiksi ja olen siitä todella huolestunut. Riitelijöiden kanssa ei mielellään tehdä töitä yhdessä ja heistä pysytään kaukana. Tähän asenteeseen törmään keskustellessani saamelaisasioista eduskunnassa, ministeriöissä, tiedotusvälineiden kanssa, tutkimuslaitoksissa. Meidän on saatava tämä tilanne poikki.

Saamelaiskäräjät päätti tietoisesti rikkoa lakia

Saamelaiskäräjien hallitus päätti 18.11.2015 pidetyssä kokouksessaan hyväksyä vuoden 2015 saamelaiskäräjävaalien lopputuloksesta tehdyt oikaisuvaatimukset. Saamelaiskäräjien hallitus määräsi, että vuoden 2015 vaalit on toimitettava uudelleen 20.8.2015 lainvoimaiseksi todettua vaaliluetteloa käyttäen.

Valitut saamelaiskäräjät voi aloittaa ensi vuoden alusta

Saamelaiskäräjillä oli mahdollisuus tehdä vaalit kaatava päätös, mutta Korkein hallinto-oikeus tulee muuttamaan päätöksen.

Toivottavasti saamelaiset saavat käyttöönsä pian valituskelpoisen päätöksen. Yhdenkin tekemä valitus KHO:en tulee riittämään.

KHO tulee antamaan varmaan tehtäviin valituksiin ratkaisun hyvin pian, ja laillisilla vaaleilla valitut edustajat pääsevät töihin.  KHO on antanut omat ratkaisut vaaliluetteloon merkittävistä henkilöistä, joten on loogista, että se pysyy linjassa ja pitää saamelaiskäräjävaalien tuloksen voimassa.

Ollaan suomalaiset reiluja - myös saamelaisile

Ollaan suomalaiset reiluja – myös saamelaisille!

Eräs Suomen itsenäisyyden alun viisaimmista ratkaisuista oli Ahvenanmaan kysymyksen ratkaisu vuosina 1920-1921. Kysymyshän ratkaistiin lopullisesti Kansainliitossa. Suomi toimi tässä asiassa maltillisesti ja kylmäpäisesti.

En päässyt saamelaiskäräjien vaaliluetteloon

Sain Korkeimmalta hallinto-oikeudelta kielteisen päätöksen valituksestani tulla merkityksi saamelaiskäräjien vaaliluetteloon. KHO:n päätöksen perusteluissa luki, että lain mukaiset valintaperusteet ovat vaihtoehtoiset. Ja minun osaltani tulkittiin, että näyttöni kielellisestä ja kulttuurisesta yhteydestä eivät olleet riittävät. Kukaan ei kuitenkaan ole kieltänyt sitä, että minulla on paljon saamelaista eli lappalaista taustaa. Olen siitä ylpeä ja kannan sukuni perinteitä jatkossakin.

Saamelaiskäräjien itkupotkuraivari

Eiliset tapahtumat saamelaispolitiikassa alkoivat, kun KHO ilmoitti hyväksyneensä 93 saamelaiskäräjien vaalilautakunnan päätöksestä valittanutta henkilöä saamelaiskäräjien vaaliluetteloon. Päätös ei sinällään ollut yllättävä, sillä KHO:n vuosikirjapäätös vuodelta 2011 antoi olettaa, että tulkinnat tullaan tekemään hakijan itseidentifikaatiota painottaen, kunhan vain saamelaiskäräjälaissa annetun saamelaisen määritelmän objektiiviset kriteerit täyttyvät.

Valtion on puututtava Saamelaiskäräjien ihmisoikeusloukkauksiin

Englantilainen poliitikko John Dalberg-Acton kirjoitti vuonna 1887, että valta turmelee ja absoluuttinen valta turmelee absoluuttisesti. Suurelta osaltaan tämän vuoksi läntisissä demokratioissa noudatetaan vallan kolmijako-oppia, jonka mukaisesti lainsäädäntövalta, tuomiovalta ja toimeenpanovalta on erotettava toisistaan. Saamelaispolitiikassa tämä ei tunnu pätevän.

Perinteiset kullankaivajat pinteessä

Lapin kullankaivajien liiton uusi puheenjohtaja Hannu Viranto kirjoittaa tuoreessa blogissaan kullankaivajien tilanteesta. Tämän perinteisen elinkeinon, jolla on myös suurta matkailullista merkitystä, harjoittajat ovat pahassa pinteessä. Pinteessä ollaan saamelaiskäräjien toiminnan takia, sillä käräjien linjana näyttää edelleenkin olevan valittaa määrätietoisesti joka ikisestä kullanhuuhdontaluvasta, jotka Tukes kullankaivajille myöntää. 

Saamelaiskäräjät syyllistyy ihmisoikeusrikkomuksiin

Eilinen oli mielenkiintoinen päivä saamelaispolitiikassa. Perustuslakivaliokunta päätti äänestyksen jälkeen, että se säilyttää nykyisen saamelaismääritelmän. Samalla valiokunta päätti esittää, yhtä lailla äänestyksen jälkeen, että Suomen valtio ratifioisi ILO-169 yleissopimuksen. 

Meidän isä on saamelaisempi kuin teidän isä

Uusi saamelaiskäräjälaki ja ILO169-yleissopimuksen ratifiointiesitys ovat parhaillaan perustuslakivaliokunnan käsiteltävinä. Maa- ja metsätalousvaliokunta sekä työelämä- ja tasa-arvovaliokunta ovat antaneet esityksistä varsin kriittiset lausunnot, joten on oletettavaa, että lakiesityksiä muutetaan tai ne palautetaan uudelleen valmisteltaviksi.

Toimituksen poiminnat

Julkaise syötteitä